UAB „Švaros deivė“ pagrindinis tikslas – kokybiškų valymo paslaugų teikimas įmonėms, įstaigoms ir individualiems Klientams, geriausiai tenkinant jų poreikius. Siekdama užtikrinti savo tikslus, įmonė savo darbe vadovaujasi:  
 
 
Šiuo metu UAB „Švaros deivė“yra iškėlusi sau pagrindinį tikslą – didinti įmonės vidinę socialinę atsakomybę, darbuotojų pasitikėjimą verslu, rūpintis darbuotojais ir sukurti jiems palankias darbo sąlygas. Darbo našumui ir lojalumui didinti įmonės vadovybė įsipareigojo didesnį dėmesį skirti darbuotojų motyvacijos sistemoms, įvertinti žemo darbuotojų darbo užmokesčio ir didelės darbuotojų kaitos poveikį verslo konkurencingumui. Socialiai atsakingas verslas – tai puikus įrodymas Klientams, kad imamės visų priemonių, siekiant apsaugoti darbuotojų teises ir užtikrinti etišką paslaugų teikimą.
 
Kiekvieno objekto  valymo darbų organizavimui, kontrolei ir priežiūrai yra paskiriamas atsakingas vadovaujantis darbuotojas, kuris paskirsto valytojoms darbus, aprūpina valymo inventoriumi ir priemonėmis bei apmoko jais naudotis.  Atsakingi įmonės darbuotojai palaiko pastovų ryšį su Klientu ir užtikrina skubų trūkumų pašalinimą.
 
Visi darbuotojai privalo laikytis įmonės, kurioje atlieka valymą, Vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugoti materialų turtą, taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją. Su darbuotojais yra pasirašomos materialinės atsakomybės, dirbant Užsakovo patalpose ir informacijos, sužinotos darbo metu, konfidencialumo sutartys.
 
Įmonė savo veiklą pastoviai draudžia Bendrosios civilinės atsakomybės draudimu 1 mln.Lt sumai.
 
Visų aukščiau išvardintų priemonių visuma leidžia ekonomiškai mažiausiomis sąnaudomis, saugiai ir kokybiškai  atlikti valymo paslaugas, bei užtikrina įmonės darbuotojų ir Klientų atsakingą požiūrį į verslą.